Cảm biến áp suất hiển thị số Autonics KT-302H

HART,

4-20mA,

Ex d IIC T6 (IP67)

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HA

tuyệt đối,

4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 1bar chống nổ Autonics KT-302HS-0200

0 to 1bar,

4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 2bar chống nổ Autonics KT-302HS-0300

0 to 2bar,

4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 7bar chống nổ Autonics KT-302HS-0400

0 to 7bar, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8,

9-45VDC10

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 20bar chống nổ Autonics KT-302HS-0500

0-2MPa, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8,

9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 35bar chống nổ Autonics KT-302HS-0600

0-3.5MPa, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8,

9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 70bar chống nổ Autonics KT-302HS-0700

0-7MPa, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8,

9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 210bar chống nổ Autonics KT-302HS-0800

0-21MPa, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8,

9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 350bar chống nổ Autonics KT-302HS-0900

0-35MPa, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8,

9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chân không -1bar chống nổ Autonics KT-302HS-1400

-1~0bar, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8,

9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~2bar chống nổ Autonics KT-302HS-1500

-0.1 to 0.2MPa, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6,

G3/8, 9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~7bar chống nổ Autonics KT-302HS-1600

-1~7bar, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8,

9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~20bar chống nổ Autonics KT-302HS-1700

-1~2MPa, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8,

9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~35bar chống nổ Autonics KT-302HS-1800

-0.1~3.5MPa, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6, G3/8,

9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 250kPa chống nổ Autonics KT-302HS-Z00

0~250kPa, 4-20mA (2 dây),

Ex d IIC T6,

G3/8, 9-45VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ