Cảm biến áp suất hiển thị số Autonics KT-302H

HART, 4-20mA, Ex d IIC T6 (IP67)

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-0200

0 to 1bar, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-0300

0 to 2bar, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-0400

0 to 7bar, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-0500

0-2MPa, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-0600

0-3.5MPa, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-0700

0-7MPa, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-0800

0-21MPa, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-0900

0-35MPa, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-1400

-1~0bar, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-1500

-0.1 to 0.2MPa, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-1600

-0.1~0.7MPa, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-1700

-0.1~2MPa, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-1800

-0.1~3.5MPa, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HS-Z00

0~250kPa, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Autonics KT-302HA

tuyệt đối, 4-20mA (2 dây), Ex d IIC T6, G3/8, 9-45VDC

Đơn giá: Liên hệ