Công tắc chìa khóa Upun LA130-16AJ

đường kính khoét lổ: D16,

Chúc năng: 2 / 3 vị trí,

Tiếp điểm: 1 hoặc 2 C/O 

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo hình chữ nhật Upun LA130-16AJ-D

Khoét lỗ: 16

Đỏ vàng xanh

24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn tròn phi 16 Upun LA130-16AY-11/G

Nút nhấn tròn, D16mm, xanh lá, 1NO, 1NC Upun

Đơn giá: 52.000 VNĐ

Nút nhấn khẩn Upun LA130-16AY-11Z/R

Nút nhấn khẩn, tròn, D16, màu đỏ, 1NO, 1NC, Upun

Đơn giá: 91.000 VNĐ

Đèn báo phi 16 Upun LA130-16AY-D/R23

Nút nhấn tròn, D16mm, đỏ, 1NO, 1NC Upun

Đơn giá: 39.000 VNĐ

Công tắc 3 vị trí Upun LA130-16AY-22XS/K

Công tắc 3 vị trí, 1NO, 1NC, D16

Đơn giá: 96.000 VNĐ

Công tắc 2 vị trí D16MM Upun LA130-16AY-11X/K

Công tắc 2 vị trí, 1NO, 1NC, D16

Đơn giá: 78.000 VNĐ

Nút nhấn tròn D16mm Upun LA130-16AY-11/R

Nút nhấn tròn, D16mm, đỏ, 1NO, 1NC Upun

Đơn giá: 52.000 VNĐ

Đèn báo phi 16 Upun LA130-16AY-D/Y23

Nút nhấn tròn, D16mm, vàng, 1NO, 1NC Upun

Đơn giá: 39.000 VNĐ

Đèn báo D16 Upun LA130-16AY-D/B23

Nút nhấn tròn, D16mm, xanh dương, 1NO, 1NC Upun

Đơn giá: 39.000 VNĐ

Đèn báo phi 16 Upun LA130-16AY-D/G23

Nút nhấn tròn, D16mm, xanh, 1NO, 1NC Upun

Đơn giá: 39.000 VNĐ

Công tắc nút nhấn UPUN LA130-16

D16, 1NO, 1NC, 24VDC, Upun

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn chữ nhật UPUN LA130-16AJ-11

Nút nhấn chữ nhật,

D16mm, xanh,

1NO, 1NC Upun

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn chữ nhật Upun LA130-16AJ-22XS/R

Nút nhấn chữ nhật,

D16mm, đỏ,

1NO, 1NC Upun

Đơn giá: 96.000 VNĐ