Nút nhấn có đèn Upun LA130-22D-10D/G31

nút nhấn có đèn Upun, màu xanh, điện thế: 220VAC, 1NO.

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Upun LA130-22D-01Z/R

nút nhấn khẩn Upun, xoay để phục hồi, 1NC, màu đỏ, D22

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn LED Upun LA130-22D-20XDS/R31

công tắc 3 vị trí có đèn LED Upun, 2NO, màu đỏ, điện thế: 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 2 vị trí có đèn LED Upun LA130-22D-10XD/R31

Công tắc 2 vị trí có đèn LED, màu đỏ, 1NO

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí Upun LA130-22D-20XS/K

Công tắc 3 vị trí Upun, 2NO

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 2 vị trí Upun LA130-22D-X

Công tắc 2 vị trí, D22, 1NO

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn Upun LA130-22D-10/G

Nút nhấn nhả, D22, màu xanh

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc chìa khóa Upun LA130-22D-Y

chức năng: 2 vị trí,

Tiếp điểm: 1NO+1NC,

Khoét lổ tủ: D22/D25,

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn đôi Upun LA130-22D-11

Nút nhấn đôi , 1 NO, 1NC, D22

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo D22 Upun AD103-22HS

Đèn báo đỏ, vàng, xanh, Ф22, 220VAC, 24VDC,

Đơn giá: Liên hệ