LED 16 đoạn Autonics D1AA-RN

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào NPN/PNP, 11x20mm, 12-24VDC

Đơn giá: 509.000 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics D1AA-GN

LED 16 đoạn màu xanh, ngõ vào NPN/PNP, 11x20mm, 12-24VDC

Đơn giá: 508.000 VNĐ