LED 16 đoạn Autonics D1AA-RN

LED 16 đoạn màu đỏ,

ngõ vào NPN/PNP, 11x20mm,

12-24VDC

Giá KM còn: 383.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 573.000 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics D1AA-GN

LED 16 đoạn màu xanh,

ngõ vào NPN/PNP, 11x20mm,

Điện thế: 12-24VDC

Giá KM còn: 383.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 573.000 VNĐ