Biến dòng hở Lightstar KBC

Dòng điện: 100-2000/5A

D32 - 150, 

Cấp chính xác: 5-15VA / 1-3%

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Lightstar KBC-03

Dòng điện: 100-600/5A

Kích thước lổ: D32

Cấp chính xác: 5-15VA / 1-3%

Đơn giá: 1.408.000 VNĐ

Biến dòng hở Lightstar KBC-05

từ 200/5~1200/5A,

từ 5VA-15VA, 61x41,

độ chính xác 1%

Đơn giá: 1.940.000 VNĐ

Biến dòng hở Lightstar KBC-06

1 pha, từ 400/A~1500/A,

D61, 132x142,

5VA, CL.1

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Lightstar KBC-12

từ 400/5A~1200/5A,

5VA~15VA, độ chính xác 1%,

153x120

Đơn giá: Liên hệ