Biến dòng hở Lightstar KBC

Biến dòng hở Lightstar KBC

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Lightstar KBC-03

1 pha, từ 100/5A~ 600/5A, D32 , 98x118

Đơn giá: 1.408.000 VNĐ

Biến dòng hở Lightstar KBC-05

từ 200/5~1200/5A, từ 5VA-15VA, 61x41, độ chính xác 1%

Đơn giá: 1.940.000 VNĐ

Biến dòng hở Lightstar KBC-06

1 pha, từ 400/A~1500/A, D61, 132x142, 5VA, CL.1

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Lightstar KBC-12

từ 400/5A~1200/5A, 5VA~15VA, độ chính xác 1%, 153x120

Đơn giá: Liên hệ