Biến dòng kiểu cửa số Lightstar KBM

100A đến 1600A, độ chính xác 1%, 5VA~40VA

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng 3 pha lỗ tròn Lightstar KBD

- Dòng: 50-1200/5A,

- lổ Ø 14, Ø 21.5, Ø 27

- 45x30mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBM-03

1 pha, 100/5A~600/5A, 5VA~40VA, độ chính xác ~3%, 100x80

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBM-05

từ 200/5A~1600/5A, 5VA~40VA, độ chính xác 1%, 60x40

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-13

3 pha 4w, 50/5A~200/5A,

Công suất: 2.5VA~5VA,

Kích thước: 99x59, D14

Đơn giá: 482.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBF

3 pha, 50/5A~1200/5A, 2.5VA~15VA, độ chính xác 3%,

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-21

3 pha 3w, 60/5A~200/5A,

2.5VA~5VA,

độ chính xác ~3%

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng thanh cái Lightstar KBM-08

100/5~40/5A, 5VA~40VA, độ chính xác 1%, 139x95

Đơn giá: 532.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-13S

3 pha 4w, 40/5A~200/5A,

2.5VA~15VA,

đô chính xác 1%, D14

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBM-10

từ 200/5A~4000/5A, 15VA~40VA,

độ chính xác 1%,

165x105

Đơn giá: 682.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-23

3 pha , 50/5A~300/5A

độ chính xác 1-3%

Kích thước: 119x78

Đơn giá: 522.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBM-12

300/5A~3000/5A, 15VA~40VA,

độ chính xác 1%,

157x121

Đơn giá: 750.000 VNĐ

Biến dòng trực tiếp Lightstar KBK

0.1~600/5A,

Công suất: 15VA,

độ chính xác 1%

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBM-14

400/5A~6000/5A, 15VA~40VA,

độ chính xác 1%,

186x116

Đơn giá: 964.000 VNĐ

Biến dòng 1 pha Lightstar KBM-16

1 pha, 800/5A~7500/5A, 160x85

Đơn giá: 1.252.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBM-18

600/5A~6000/5A, 5VA~40VA, độ chính xác 1%, 238x131

Đơn giá: 1.266.000 VNĐ

Biến dòng hình xuyến Lightstar KBJ

30/5A - 5000/5A,

Đường kính lỗ 15-100mm

5-40VA / 1-3%

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBM-21

từ 500/5A~12000/5A, 5VA~40VA, độ chính xác 1%, 280x179

Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-43

3 pha 4w, 100/5A~250/5A,

5VA~15VA,

~3%, 119x78

Đơn giá: 595.000 VNĐ

Biến dòng cửa số Lightstar KBM-25

từ 60/5A~400/5A, 5VA~15VA, độ chính xác ~3%, 85x65

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBM-31

từ 50/5A~100/5A,

2.5VA, độ chính xác 3%,

85x65

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBM-32

từ 75/5A~250/5A,

2.5VA~5VA, độ chính xác 1%,

85x65

Đơn giá: 332.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-63

3 pha 4w, 250/5A~1200/5A,

3VA~15VA,

độ chính xác 1%, 218x95

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng đo lường Lightstar KBM-34

100/5A~400/5A,

5VA~15VA, độ chính xác 1%,

Kích thước: 32x12

Đơn giá: 348.000 VNĐ

Biến dòng hình xuyến Lightstar KBJ-03

100/5A~600/5A, 5VA~15VA,

độ chính xác 1%,

80x100, D30

Đơn giá: 166.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBJ-04

100/5A~1200/5A, 5VA~40VA,

độ chính xác ~3%,

102x117, D40

Đơn giá: 188.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBJ-06

150/5A~3000/5A, 5VA~40VA,

độ chính xác 1%,

125x141, D60

Đơn giá: 166.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBJ-10

300/5A~ 5000/5A, 5VA-40VA,

độ chính xác 1%,

182x205, D100

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBJ-15

30/5A~150/5A, 2.5VA-5VA,

độ chính xác 3%,

60x90, D15

Đơn giá: 156.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBJ-23

40/5A~300/5A, 2.5VA~15VA,

độ chính xác ~3%,

65x89, D23

Đơn giá: 156.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBJ-25

50/5A~300/5A, 2.5VA~15VA,

độ chính xác~3%,

66x84, D25

Đơn giá: 145.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBF-03

3 pha 4w, 50/5~200/5A, 2.5VA-5VA, độ chính xác ~3%

Đơn giá: 497.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBJ-26

30/5~200/5A,

2.5VA~40VA,

độ chính xác 3%, D26

Đơn giá: 1.565.000 VNĐ

Biến dòng bảo vệ Lightstar KBJ-03R

1 pha, D30,

250/5A~600/5A,

2.5VA-5VA

Đơn giá: 258.000 VNĐ

Biến dòng bảo vệ Lightstar KBJ-04R

1 pha 2w,

200/5A~2000/5A,

2.5VA-15VA, D40

Đơn giá: 292.000 VNĐ

Biến dòng bảo vệ Lightstar KBJ-06R

1 pha ,D60,

500/5A~3000/5A,

5VA

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng bảo vệ Lightstar KBJ-10R

1 pha , D100,

500/5A~5000/5A,

5VA, 5P10

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng bảo vệ Lightstar KBJ-26R

D26, 50/5A~200/5A,

2.5VA-5VA,

5P10

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBF-13

3P 4w, 60/5A-200/5A,

2.5VA-5VA,

độ chính xác ~ 3%

Đơn giá: 497.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBF-13S

3 pha 4w, 50.5A~200/5A, 2.5VA-5VA, độ chính xác ~3%

Đơn giá: Liên hệ