Biến thế 3 pha Lightstar KBO-22

3 pha 3W, 50VA, 110x111, sơ cấp 380V, thứ cấp 110V

Đơn giá: 1.565.000 VNĐ

Biến thế 3 pha Lightstar KBO-23

3 pha 3W, 50VA, 110x111, sơ cấp 380V, thứ cấp 220V

Đơn giá: Liên hệ