Bộ chuyển đổi tín hiệu Lightstar

Bộ chuyển đổi tín hiệu Lightstar

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện áp Lightstar KTB

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện áp Lightstar KTB

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi dòng điện AC Lightstar KTA

Bộ chuyển đổi dòng điện AC Lightstar KTA

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện DC Lightstar

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện DC Lightstar

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi dòng điện AC Lightstar KTA-261A1S

Đổi tín hiệu dòng AC, 1P2W,

out: 4-20mA,

110/220VAC

Đơn giá: 1.942.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi dòng điện AC Lightstar KTA-261R1S

Dòng vào: 5A,

Giá trị đo: RMS

Ngõ ra: 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ Lightstar KTP-1161S

dổi tín hiệu nhiệt, PT100, 200 độ C, 4-20mA, 75x65x120

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu DC Lightstar KTD

Ngõ vào tùy chọn

Ngõ ra: 0-10VDC, 1-5VDC, 4-20mA

Nguồn cấp: 110/220VAC,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi điện áp DC Lightstar KTD-191S

Bộ chuyển đổi điện áp DC Lightstar KTD-191S

Đơn giá: Liên hệ