KDQ-100 Đồng hồ đo điện năng Lightstar

hiển thị LCD, 15 cấp, RS485, 144x144, 110/220VAC

Đơn giá: 27.543.000 VNĐ

bộ điều khiển sóng hài Lightstar KDQ-HMR

LCD 320x240, out relay, RS485, 90-260VAC

Đơn giá: Liên hệ