Relay bảo vệ chạm đất 12 kênh Lightstar KGD-12

Điện áp chịu đưng: 2.2kV (60Hz) / 1min

Cài đặt độ nhạy: 0,2A - 1,0A 

Nguồn cấp: 110~220VAC, DC 110V

Đơn giá: Liên hệ