ZCT biến dòng thứ tự không dùng cho cáp Lightstar KGC

Dòng tải max: 1500A

dòng rò: AC 200mA / 100mV (2kΩ)

Nhiệt độ hoạt động: -10 °C ~ + 50 °C

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng thứ tự không ZCT cho busbar Lightstar KGB

Dòng điện max: 1000A

dòng rò: AC 200mA/100mV (2kΩ)

Nhiệt độ hoạt động: -10℃ ~ +50℃

Đơn giá: Liên hệ

ZCT Lightstar KGC-30

max 150A,

sơ cấp 200mA,

thứ cấp 100mV, D37

Đơn giá: 293.000 VNĐ

ZCT Lightstar KGC-50

max 400A,

sơ cấp 200mA,

thứ cấp 100mV, D62

Đơn giá: 342.000 VNĐ

ZCT Lightstar KGC-75

max 750A, đường kính trong D80

sơ cấp 200mA,

thứ cấp 100mV, D80

Đơn giá: 391.000 VNĐ

ZCT Lightstar KGC-100

Dòng tải max 1000A, lổ D113

sơ cấp 200mA,

thứ cấp 100mV, D113

Đơn giá: 637.000 VNĐ

ZCT Lightstar KGC-150

dòng điện max 1500A, lổ 160

sơ cấp 200mA,

thứ cấp 100mV, D160

Đơn giá: 1.953.000 VNĐ