Đồng hồ lưu lượng Flstronic FT

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FT

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FTC

DN4-DN400, Ngõ ra: 4-20mA, Pulse

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FT-F / FT-M / FT-E

DN4 - 400mm, Độ cx: ± 1.0%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F24-M / F24-E

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F24-M / F24-E

Đơn giá: Liên hệ