máy in đầu cos L-MARK LK-320

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 11.5mm/sec

Giá KM còn: 7.452.000 VNĐ

- 19
Đơn giá: 9.200.000 VNĐ

máy in đầu cos L-MARK LK-330

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 11.5mm/sec

Giá KM còn: 10.950.000 VNĐ

- 25
Đơn giá: 14.600.000 VNĐ

máy in đầu cos L-Mark LK-360

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 50mm/sec

Đơn giá: 16.300.000 VNĐ

Máy in nhãn chuyên nghiệp L-mark LK-2200

Máy in nhãn chuyên nghiệp L-mark LK-2200

Đơn giá: Liên hệ