máy in đầu cos L-MARK LK-320

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 11.5mm/sec

Giá KM còn: 7.480.000 VNĐ

- 12
Đơn giá: 8.500.000 VNĐ

máy in đầu cos L-MARK LK-330

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 11.5mm/sec

Giá KM còn: 11.750.000 VNĐ

- 6
Đơn giá: 12.500.000 VNĐ

máy in đầu cos L-Mark LK-360

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 50mm/sec

Giá KM còn: 13.855.000 VNĐ

- 15
Đơn giá: 16.300.000 VNĐ

Máy in nhãn chuyên nghiệp L-mark LK-2200

Máy in nhãn chuyên nghiệp L-mark LK-2200

Đơn giá: Liên hệ