máy in đầu cos L-MARK LK-320

In ống PVC Ø2.5~6mm,

nhãn 6, 9, 12mm,

Tuổi: 11.5mm/sec

Giá KM còn: 7.084.000 VNĐ

- 23
Đơn giá: 9.200.000 VNĐ

máy in đầu cos L-MARK LK-330

- In ống PVC Ø2.5~6mm,

- nhãn in 6, 9, 12mm,

- Tốc độ nhanh: 11.5mm/sec

Giá KM còn: 9.052.000 VNĐ

- 38
Đơn giá: 14.600.000 VNĐ

Máy in đầu coss bluetooth L-mark LK280

Tốc độ: 25mm/s,

ống cho cáp từ 0.5 đến 6mm2,

nguồn cấp: 12VDC/2A

Đơn giá: Liên hệ

máy in đầu cos L-Mark LK-360

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 50mm/sec

Đơn giá: 16.300.000 VNĐ

Máy in nhãn chuyên nghiệp L-mark LK-2200

Máy in nhãn chuyên nghiệp L-mark LK-2200

Đơn giá: Liên hệ

máy in đầu cos PUTY P990

  • In độc lập hoặc với máy tính
  • 300dpi, Tốc độ in: 45 mm/s
  • ống 0.5-8mm, nhãn: 6, 9, 12mm

Đơn giá: Liên hệ