Ruy băng mực đen L-MARK LM-H1020B

Ruy băng mực đen , kích thước: 20mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H1040B

Ruy băng mực đen ,kích thước: 40mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H1060B

Ruy băng mực đen ,kích thước: 60mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H10100B

Ruy băng mực đen ,kích thước: 100mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H1020W

Ruy băng mực đen ,kích thước: 20mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H1040W

Ruy băng mực đen ,kích thước: 40mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H1060W

Ruy băng mực trắng ,kích thước: 60mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H10100W

Ruy băng mực trắng ,kích thước: 100mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ống co nhiệt L-MARK LM-HT15W

Ống gen co nhiệt Ø15mmx33m

Đơn giá: Liên hệ