mực in cho máy L-MARK LM33B

Ruy băng mực đen, 80m (5 cuộn/hộp), LK-320/330

Đơn giá: 328.000 VNĐ

Nhãn in 6mm trắng L-Mark LM406WL

Nhãn in 6mm trắng, dài 8m LK-320, 5 cuộn/hộp, L-Mark

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn in 6mm vàng L-mark LM406YL

Nhãn in 6mm vàng, dài 8m LK-320, 5 cuộn/hộp, L-Mark

Đơn giá: Liên hệ

nhãn 9mm trắng L-mark LM409WL

Bề rộng nhãn trắng: 9mm, dài 8m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn in 9mm vàng L-Mark LM409YL

Nhãn in 9mm vàng, dài 8m LK-320, 5 cuộn/hộp, L-Mark

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn in 12mm trắng L-Mark LM412WL

Nhãn in 12mm trắng,

dài 8m LK-320,

5 cuộn/hộp, L-Mark

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn in 12mm vàng L-mark LM412YL

Nhãn in 12mm vàng, dài 8m LK-320, 5 cuộn/hộp, L-Mark

Đơn giá: Liên hệ

Mực in trắng L-MARK LM33W

Ruy băng mực đen, 80m (5 cuộn/hộp), LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Mực in đỏ L-MARK LM33R

Ruy băng mực đỏ, 80m (5 cuộn/hộp), LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

nhãn 6mm trắng L-Mark LM506WL

rộng 6mm, trắng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 6mm vàng L-Mark LM506YL

rộng 6mm, vàng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 6mm bạc L-Mark LM506SL

rộng 6mm, bạc, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 9mm trắng L-Mark LM509WL

rộng 9mm, trắng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 9mm vàng L-Mark LM509YL

rộng 9mm, vàng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 9mm bạc L-Mark LM509SL

rộng 9mm, bạc, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 12mm trắng L-Mark LM512WL

rộng 12mm, trắng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 12mm vàng L-Mark LM512YL

rộng 12mm, vàng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 12mm bạc L-Mark LM512SL

rộng 12mm, bạc, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Hộp ống co nhiệt L-MARK LM-ST30W

hộp ống co nhiệt Ø3.0mm, dài 5m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Hộp ống co nhiệt L-MARK LM-ST52W

hộp ống co nhiệt Ø5.2mm, dài 4m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Hộp ống co nhiệt L-MARK LM-ST68W

hộp ống co nhiệt Ø6.8mm, dài 4m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Dao cắt L-MARK LM-02-10

Dao cắt L-MARK LM-02-10

Đơn giá: Liên hệ