Bộ điều khiển Gantry Robot LNC A3300D

- Max 10 trục

- giao tiếp servo: xung

- EtherNET, USB

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Gantry Robot LNC A3300A

- Max 4 trục

- giao tiếp servo: xung

- EtherNET, USB

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Gantry Robot LNC R6200

- Max 5 trục

- giao tiếp servo: xung

- EtherNET

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Gantry Robot LNC R6800

- Max 10 trục

- RTEX, EtherCAT, M-II

- EtherNET, USB

Đơn giá: Liên hệ