Bộ điều khiển máy ép nhựa LNC IN7850D3

• Màn hình cảm ứng TFT 15”
• Truyền thông EtherCAT

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển máy ép nhựa LNC IN6800D3

Màn hình TFT LCD 10.4”

truyền thông EtherCAT

phun hai màu hoặc nhiều màu

 

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển máy ép nhựa LNC IN5800D3

• Màn hình LCD TFT 8”
• HTruyền thông EtherCAT

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển máy ép nhựa LNC IN2000D3

• Màn hình TFT LCD 7”
• Truyền thông EtherCAT

Đơn giá: Liên hệ