Bộ điều khiển máy cắt gỗ LNC MW5800D

• Màn hình 8.4”
• STD 4/6 trục
• Đường đơn, Đa trục

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển máy cắt gỗ LNC MW5800A

• Màn hình 8.4”
• STD 4/6 trục
• Đường đơn, Đa trục

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển cưa điện LNC MWC2600D

- 2 spindle

- Giao tiếp servo: EtherCAT

- Video Output: VGA

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển máy khoan 6 trục LNC MWD2660D

2 spindle

Giao tiếp servo: EtherCAT

2 bộ DA

Đơn giá: Liên hệ