Bộ điều khiển robot pick & place LNC RM8800

- 7" TFT LCD Touch Screen

- RTEX, EtherCAT, M-II, xung

- EtherNET, USB

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển robot ép LNC RP8800

- 7" TFT LCD Touch Screen

- RTEX, EtherCAT, M-II, xung

- EtherNET, USB

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển robot phun sơn LNC RS8800

- 7" TFT LCD Touch Screen

- RTEX, EtherCAT, M-II, xung

- EtherNET, USB

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển robot hàn LNC RW8800

- 7" TFT LCD Touch Screen

- RTEX, EtherCAT, M-II, xung

- EtherNET, USB

Đơn giá: Liên hệ