Hộp giảm tốc GGM K7G10C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/10, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G10B

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/10, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G12.5C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/12.5, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G15B

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G20C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/20, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ