bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4G

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 919.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.372.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R

Hiển thị led,

Light ON/Dark ON,

Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 919.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.372.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4G-E

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R-E

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF4R-R

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4RP

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 919.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.372.000 VNĐ

Bộ khuếch đại Cảm Biến sợi quang BF4G-R

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4GP

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 919.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.372.000 VNĐ