Cảm biến quang Autonics BJR100-DDT-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, NPN, 10-30VDC,IP67

Giá KM còn: 1.306.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.950.000 VNĐ

Cảm biến quang chịu dầu Autonics BJR-F Series

BJR (Loại chống dầu), BJR-F (Loại chịu dầu)

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-W-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.362.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.033.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-W-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.409.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.104.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-W-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.362.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.033.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR1M-DDT-W-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.409.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.104.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-W-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.465.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.187.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR3M-PDT-W-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.456.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.174.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR10M-TDT-W-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.504.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.245.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR15M-TDT-W-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.598.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.386.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR10M-TDT-W-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR10M-TDT-W-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.504.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.245.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chống dầu Autonics BJR15M-TDT-W-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.598.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.386.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-C-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.422.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.123.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-C-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.469.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.193.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-C-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.469.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.193.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-C-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.516.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.264.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-C-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.516.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.264.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-C-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.564.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.335.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR15M-TDT-C-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.658.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.476.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-C-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.564.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.335.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR15M-TDT-C-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.658.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.476.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.306.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.950.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR1M-DDT-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.353.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.020.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-C-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.422.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.123.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR15M-TDT-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.543.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.303.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.353.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.020.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.401.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.091.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.447.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.161.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.401.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.091.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.447.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.161.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJR15M-TDT-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, NPN, 12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.543.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.303.000 VNĐ