Cảm biến quang chịu dầu Autonics BJR Series

BJR (Loại chống dầu)
BJR (Loại chịu dầu)

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-W-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 100mm, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.480.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-W-P-F

Cảm biến quang,

khoảng cách 1m, PNP,

12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 1.532.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.287.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-W-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 100mm, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.480.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR1M-DDT-W-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 1m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.532.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.287.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-W-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 3m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.592.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.377.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR3M-PDT-W-F

Cảm biến quang,

khoảng cách 3m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.583.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.363.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR10M-TDT-W-P-F

Cảm biến quang

khoảng cách 10m, PNP,

12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 1.634.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.440.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR15M-TDT-W-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 15m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.737.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.593.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR10M-TDT-W-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 10m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.634.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.440.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR10M-TDT-W-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 10m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.634.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.440.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chống dầu Autonics BJR15M-TDT-W-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 15m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.737.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.593.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-C-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 100mm, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.546.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.308.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-C-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 1m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.597.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.384.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-C-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 1m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.597.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.384.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-C-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 3m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.648.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.461.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-C-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 3m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.648.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.461.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-C-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 10m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.700.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.538.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJR100-DDT-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 100mm, NPN,

10-30VDC, IP67

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR15M-TDT-C-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 15m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.803.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.691.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-C-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 10m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.700.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.538.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR15M-TDT-C-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 15m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.803.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.691.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 100mm, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR1M-DDT-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 1m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.471.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.196.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-C-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 100mm, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.546.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.308.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR15M-TDT-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 15m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.677.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.503.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 1m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.471.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.196.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 3m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.522.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.273.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 10m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.573.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.349.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-P-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 3m, PNP,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.522.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.273.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 10m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.573.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.349.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJR15M-TDT-F

Cảm biến quang ,

khoảng cách 15m, NPN,

12-24VDC,IP67

Giá KM còn: 1.677.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.503.000 VNĐ