Cảm biến quang chịu dầu Autonics BJR-F Series

BJR (Loại chống dầu), BJR-F (Loại chịu dầu)

Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-W-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.033.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-W-P-F

Cảm biến quang, khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC, IP67

Đơn giá: 2.104.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-W-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.033.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR1M-DDT-W-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.104.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-W-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.187.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR3M-PDT-W-F

Cảm biến quang, khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.174.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR10M-TDT-W-P-F

khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC, IP67

Đơn giá: 2.245.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR15M-TDT-W-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.386.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR10M-TDT-W-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR10M-TDT-W-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.245.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chống dầu Autonics BJR15M-TDT-W-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.386.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-C-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.123.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-C-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.193.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-C-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.193.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-C-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.264.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-C-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.264.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-C-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.335.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJR100-DDT-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, NPN, 10-30VDC, IP67

Đơn giá: 1.950.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR15M-TDT-C-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.476.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-C-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.335.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR15M-TDT-C-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.476.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 1.950.000 VNĐ

Cảm Biến Quang chịu dầu Autonics BJR1M-DDT-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.020.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR100-DDT-C-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 100mm, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.123.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR15M-TDT-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.303.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR1M-DDT-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.020.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.091.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.161.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR3M-PDT-P-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.091.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJR10M-TDT-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.161.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJR15M-TDT-F

Cảm biến quang ,khoảng cách 15m, NPN, 12-24VDC,IP67

Đơn giá: 2.303.000 VNĐ