Cảm biến quang Autonics BM3M-TDT

Thu phát riêng, 3m, NPN, 12-24VDC Autonics Korea

Giá KM còn: 692.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.034.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BM1M-MDT

phản xạ gương, 1m, NPN, min Ø60mm, 12-24VDC, cáp 2m

Giá KM còn: 671.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.002.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BM200-DDT

Thu phát chung,200mm, NPN, 12-24VDC Autonics Korea

Giá KM còn: 671.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.002.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BMS5M-TDT

thu phát riêng, phát hiện 5m, NPN, NO, 12-24VDC,

Giá KM còn: 794.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.185.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BMS5M-TDT-P

thu phát riêng, phát hiện 5m, PNP, NO, 12-24VDC,

Giá KM còn: 794.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.185.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BMS2M-MDT

Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 2m, NPN, 12-24VDC IP67

Giá KM còn: 671.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.002.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BMS2M-MDT-P

phản xạ gương, khoảng cách 2m, PNP, 12-24VDC, IP67,

Giá KM còn: 671.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.002.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BMS300-DDT

Thu phát chung, khoảng cách 300mm, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BMS300-DDT-P

Thu phát chung, khoảng cách 300mm, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 671.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.002.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BMS300-TDT-P

Thu phát chung, khoảng cách 300mm, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ