Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDT

Thu phát riêng,khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC IP67

Giá KM còn: 852.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.272.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDTL

Thu phát riêng,khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC IP67

Giá KM còn: 891.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.330.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDT-P

Thu phát riêng,khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC IP67

Giá KM còn: 891.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.330.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDTL-P

Thu phát riêng,khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC IP67

Giá KM còn: 891.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.330.000 VNĐ