Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDT

Thu phát riêng,khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC IP67

Giá KM còn: 767.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.144.800 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDTL

Thu phát riêng,khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC IP67

Giá KM còn: 767.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.145.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDT-P

Thu phát riêng,khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC IP67

Giá KM còn: 767.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.145.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDTL-P

Thu phát riêng,khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC IP67

Giá KM còn: 767.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.145.000 VNĐ