Cảm biến quang siêu nhỏ Autonics BS3 series

5 hình dạng (K, F, R, U, L)

chế độ hoạt động (Light ON/Dark ON)

Tần số đáp ứng cao: 2kHz

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang siêu nhỏ Autonics BS4 series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang siêu nhỏ Autonics BS5 series

K, T, V, L, Y, F, R, TA

độ sâu rãnh 9mm

Output: NPN/PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Autonics BS5-K2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-L2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang điện Autonics BS5-T2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-V1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BS5-K1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-T2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang loại nhỏ Autonics BS5-V2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-L1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-V2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-V1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BS5-T1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-L1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-K1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm biến quang điện Autonics BS5-K2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-L2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-P1MD-P

Thu phát chung, PNP,

khoảng cách 5mm,

5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 601.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 897.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BS5-P1ML-P

Thu phát chung, PNP,

khoảng cách 5mm,

5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 601.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 897.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-P1MD

Thu phát chung, NPN,

khoảng cách 5mm,

5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 601.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 897.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BS5-P1ML

Thu phát chung, NPN,

khoảng cách 5mm,

5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 601.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 897.000 VNĐ

đầu nối cho BS5 Autonics CT-01

4 chân

Giá KM còn: 28.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 42.000 VNĐ

đầu nối cáp cho BS5 Autonics CT-02

Đầu nối cho BS5, cáp 4 lõi 1m

Giá KM còn: 86.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 129.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-F1M

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, NPN, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-F1M-P

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, PNP, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-F1R

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, 2 NPN, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-F1R-P

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, PNP, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-L1R

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, NPN, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-L1R-P

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, PNP, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-L1M

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, NPN, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-L1M-P

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, PNP, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-U1R

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, NPN, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-U1M-P

Cảm biến quang Autonics BS3-U1M-P

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-U1M

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, NPN, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS3-U1R-P

đối tượng ≥0.8×1.8mm, khoảng cách 5mm, PNP, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ