Cảm biến quang Autonics BTF

Cảm biến quang Autonics BTF

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang siêu mỏng BTF30-DDTL

thu phát chung, khoảng cách 30mm, NPN, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 725.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.083.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BTF30-DDTL-P

thu phát chung, khoảng cách 30mm, PNP, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 725.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.083.000 VNĐ

Cảm biến quang siêu mỏng BTF30-DDTD

thu phát chung, khoảng cách 30mm, NPN, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 725.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.083.000 VNĐ

Cảm biến quang siêu mỏng BTF30-DDTD-P

thu phát chung, khoảng cách 30mm, PNP, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 725.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.083.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BTF1M-TDTL-P

thu phát chung, khoảng cách 1m, PNP, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang siêu mỏng BTF1M-TDTL

thu phát chung, khoảng cách 1m, NPN, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

cảm biến quang Autonic BTF1M-TDTD

thu phát chung, khoảng cách 1m, PNP, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang siêu mỏng BTF1M-TDTD

thu phát chung, khoảng cách 1m, NPN, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang siêu mỏng BTF15-BDTD

thu phát chung, khoảng cách 15mm, NPN, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang siêu mỏng BTF15-BDTL

thu phát chung, khoảng cách 15mm, NPN, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BTF15-BDTL-P

thu phát chung, khoảng cách 15mm, PNP, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang siêu mỏng BTF15-BDTD-P

thu phát chung, khoảng cách 15mm, PNP, 12VDC - 24VDC,IP66

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS Series

đối tượng phát hiện nhỏ nhất ø0.15mm, khoảng cách 10mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS15-LDTD

tối thiểu: Ø0.15mm,

khoảng cách 15mm, PNP,

12-24VDC

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

BTS15-LDTL Cảm biến quang điện siêu nhỏ

tối thiểu: Ø0.15mm, khoảng cách 15mm, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS15-LDTL-P

tối thiểu: Ø0.15mm, khoảng cách 15mm, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS30-LDTD

tối thiểu: Ø0.15mm, khoảng cách 15mm, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS30-LDTD-P

thu phát riêng,khoảng cách 30mm, PNP, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS30-LDTL

thu phát riêng,khoảng cách 30mm, NPN, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS30-LDTL-P

thu phát riêng,khoảng cách 30mm, NPN, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS200-MDTD-P

tối thiểu: Ø2mm, khoảng cách 15mm, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 804.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.201.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS200-MDTD

tối thiểu: Ø2mm, khoảng cách 15mm, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 804.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.201.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS200-MDTL

thu phát riêng,khoảng cách 200mm, NPN, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 804.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.201.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS200-MDTL-P

thu phát riêng,khoảng cách 200mm, PNP, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 804.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.201.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS1M-TDTD

thu phát riêng, khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS1M-TDTD-P

thu phát riêng, khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS1M-TDTL-P

thu phát riêng, khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang điện siêu nhỏ BTS1M-TDTL

thu phát riêng, khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ