Cảm biến vùng Autonics series BWP

Thời gian đáp ứng nhanh 7ms

Vùng phát hiện: 140-380mm)

Chuyển đổi Light ON/ Dark ON

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến vùng Autonics BWPK25-05

Khoảng cách phát hiện: 3m, Chiều cao phát hiện 100mm, out: NPN

Giá KM còn: 2.481.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.704.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWPK25-05P

Khoảng cách phát hiện: 3m, Chiều cao phát hiện 100mm, out: PNP

Giá KM còn: 2.481.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.704.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-08

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 160mm, out: NPN

Giá KM còn: 3.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.835.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-12

Khoảng cách phát hiện: 5mx240mm, out: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.826.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.711.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-16

Khoảng cách phát hiện: 320mmx5m, out: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.414.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.589.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-20

Khoảng cách phát hiện: 400mmx5m, out: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 5.002.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.466.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-08P

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 160mm, out: PNP

Giá KM còn: 3.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.835.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-12P

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 240mm, out: PNP

Giá KM còn: 3.826.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.711.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-16P

Khoảng cách phát hiện: 320mmx5m, out: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.414.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.589.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-20P

Khoảng cách phát hiện: 7m, Chiều cao phát hiện 380mm, out: PNP

Giá KM còn: 5.002.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.466.000 VNĐ

Cảm Biến Vùng Autonics BK-BWP-L

Cảm Biến Vùng Autonics BK-BWP-L

Giá KM còn: 134.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 200.000 VNĐ