Cảm biến vùng Autonics BWPK25-05

Khoảng cách phát hiện: 3m, Chiều cao phát hiện 100mm, out: NPN

Giá KM còn: 2.481.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.704.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWPK25-05P

Khoảng cách phát hiện: 3m, Chiều cao phát hiện 100mm, out: PNP

Giá KM còn: 2.481.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.704.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-08

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 160mm, out: NPN

Giá KM còn: 2.850.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.255.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-12

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 240mm, out: NPN

Giá KM còn: 3.367.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.026.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-16

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 320mm, out: NPN

Giá KM còn: 3.884.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.798.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-20

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 400mm, out: NPN

Giá KM còn: 4.401.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.570.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-08P

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 160mm, out: PNP

Giá KM còn: 2.850.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.255.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-12P

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 240mm, out: PNP

Giá KM còn: 3.367.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.026.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-16P

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 320mm, out: PNP

Giá KM còn: 3.884.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.798.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-20P

Khoảng cách phát hiện: 7m, Chiều cao phát hiện 380mm, out: PNP

Giá KM còn: 4.401.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.570.000 VNĐ

Cảm Biến Vùng Autonics BK-BWP-L

Cảm Biến Vùng Autonics BK-BWP-L

Giá KM còn: 134.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 200.000 VNĐ