Cảm biến vùng Autonics BWP series

Thời gian đáp ứng nhanh 7ms

Vùng phát hiện: 140-380mm)

Chuyển đổi Light ON/ Dark ON

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến vùng Autonics BWPK25-05

Khoảng cách phát hiện: 3m,

Chiều cao phát hiện 100mm,

out: NPN

Đơn giá: 4.209.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWPK25-05P

Khoảng cách phát hiện: 3m,

Chiều cao phát hiện 100mm,

out: PNP

Đơn giá: 4.209.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-08

Khoảng cách phát hiện: 5m,

Chiều cao phát hiện 160mm,

out: NPN

Đơn giá: 4.835.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-12

Khoảng cách phát hiện: 5mx240mm,

out: NPN,

12-24VDC

Đơn giá: 5.711.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-16

Khoảng cách phát hiện: 320mmx5m,

out: NPN,

12-24VDC

Đơn giá: 6.589.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-20

Khoảng cách phát hiện: 400mmx5m,

out: NPN,

12-24VDC

Đơn giá: 7.466.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-08P

Khoảng cách phát hiện: 5m,

Chiều cao phát hiện 160mm,

out: PNP

Đơn giá: 4.835.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-12P

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 240mm

 out: PNP

Đơn giá: 5.711.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-16P

Khoảng cách phát hiện: 320mmx5m

 out: PNP

 

12-24VDC

Đơn giá: 6.589.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-20P

Khoảng cách phát hiện: 7m, Chiều cao phát hiện 380mm

 out: PNP

Đơn giá: 7.466.000 VNĐ

Cảm Biến Vùng Autonics BK-BWP-L

Cảm Biến Vùng Autonics BK-BWP-L

Đơn giá: 222.000 VNĐ