Cảm biến quang Autonics BX15M-TDT

thu phát riêng, khoảng cách 15m, NPN/PNP, 12-24VDC,IP66

Giá KM còn: 836.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.248.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX15M-TDT-T

thu phát riêng, khoảng cách 15m, NPN/PNP, 12-24VDC,IP66

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX15M-TFR

Thu phát riêng, out: relay,

khoảng cách phát hiện: 15m

24-240VAC/24-240VDC, IP66

Giá KM còn: 1.035.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.545.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX15M-TFR-T

Thu phát riêng, relay, khoảng cách 15m, 24-240VAC/VDC, IP66

Giá KM còn: 1.175.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.755.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX5M-MDT

phản xạ gương, khoảng cách 5m, NPN/PNP, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 778.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.162.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX5M-MDT-T

phản xạ gương, khoảng cách 5m, NPN/PNP, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 877.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX5M-MFR

phản xạ gương, khoảng cách 5m, relay, 24-240VDC, IP67

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX5M-MFR-T

phản xạ gương, khoảng cách 5m, NPN, 24-240VDC, IP67

Giá KM còn: 1.076.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.607.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX3M-PDT

phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN/PNP, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 877.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX3M-PDT-T

phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN/PNP, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 997.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.489.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX3M-PFR

phản xạ gương, khoảng cách 3m, relay, 24-240VAC, IP67

Giá KM còn: 1.076.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.607.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX3M-PFR-T

phản xạ gương, khoảng cách 3m, relay, 24-240VAC, IP67

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX700-DDT

Khoảng cách 700mm,

Out: NPN/PNP,

Nguồn cấp: 24-240VAC/DC, IP66

Giá KM còn: 778.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.162.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX700-DDT-T

Khoảng cách 700mm, NPN/PNP, định thời, 24-240VAC/DC

Giá KM còn: 877.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX700-DFR

Thu phát chung, relay, 700mm, 24-240VAC/24-240VDC, IP66

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX700-DFR-T

Khoảng cách 700mm, NPN/PNP, định thời, 24-240VAC/VDC

Giá KM còn: 1.076.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.607.000 VNĐ