Cảm biến quang Autonics BY500-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 500mm, 12-24VDC,

Giá KM còn: 468.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYS500-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 500mm, 12-24VDC IP50

Giá KM còn: 469.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 700.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 30mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 469.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 700.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT-U

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 30mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 468.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT-T

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 30mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 469.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 700.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 50mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 469.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 700.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT-U

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 50mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 469.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 700.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT-T

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 50mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 469.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 700.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD3M-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 3m, 12-24VDC IP64

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD3M-TDT-P

Thu phát riêng, PNP, khoảng cách 3m, 12-24VDC IP64

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD100-DDT

Thu phát Chung, NPN, khoảng cách 100mm, 12-24VDC IP64

Giá KM còn: 497.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 742.000 VNĐ