Cảm biến quang Autonics BY500-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 500mm, 12-24VDC,

Giá KM còn: 560.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 836.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYS500-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 500mm, 12-24VDC IP50

Giá KM còn: 514.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 768.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 30mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 413.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 617.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT-U

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 30mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 413.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 617.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT-T

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 30mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 456.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 681.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 50mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 434.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 649.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT-U

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 50mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 514.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 768.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT-T

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 50mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 499.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 746.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD3M-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 3m, 12-24VDC IP64

Giá KM còn: 581.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 868.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD3M-TDT-P

Thu phát riêng, PNP, khoảng cách 3m, 12-24VDC IP64

Giá KM còn: 581.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 868.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD100-DDT

Thu phát Chung, NPN, khoảng cách 100mm, 12-24VDC IP64

Giá KM còn: 544.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 812.000 VNĐ