Relay PLC Autonics ABL

Khối 1, 4 và 16 relay,

dạng cắm dây nhanh,

24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-PY

1 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 235.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 351.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-NN

1 rơle,

sử dụng PA1a-24V,

24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 186.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 279.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-PN

1 rơle,

sử dụng PA1a-24V,

24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 186.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 279.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-NY

1 relay,

dùng PA1a-24V ,

24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 207.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 309.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-PY

1 rơle,

sử dụng PA1a-24V,

24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 207.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 309.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-NY

1 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 235.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 351.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-NN

1 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 215.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 321.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-PN

1 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 215.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 321.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04R6-UN

4 relay,

dùng G6B-1174P-FD-US,

24VDC, IP20

Giá KM còn: 937.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.399.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABL-L04R6-UY

4 relay,

dùng G6B-1174P-FD-US,

24VDC, IP20

Giá KM còn: 957.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04PQ-UY

4 relay,

dùng PQ1a-24V,

24VDC, IP20

Giá KM còn: 799.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.193.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04PQ-UN

4 relay,

dùng PQ1a-24V,

24VDC, IP20

Giá KM còn: 783.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.169.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04PA-UY

1 relay, dùng PA1a-24V,

24VDC, 3A,

IP20.

Giá KM còn: 625.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 933.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04TN-UN

4 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, 3A, IP20

Giá KM còn: 860.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.284.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04PA-UN

4 relay,

dùng PA1a-24V,

24VDC, 3A, IP20

Giá KM còn: 604.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 902.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04TN-UY

4 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, 3A, IP20

Giá KM còn: 880.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.314.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-H16R6-NN

16 relay,

dùng G6B-1174P-FD-US,

24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 4.297.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.414.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-H16R6-PN

16 relay,

dùng G6B-1174P-FD-US,

24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 4.297.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.414.000 VNĐ