Cảm biến áp suất Sensys PTD

-1bar~1500bar, 

out: 0-5V/0~10VDC, 4-20mA

Độ chính xác: 0.5%, IP65,

Đơn giá: 4.900.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Sensys PMC

1bar~500bar, 0.8%,

Ngõ ra: 1~5VDC/4~20mA,

ren 1/8, 1/4, 3/8"

Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Sensys PMH

1bar~4000bar, 0.5%, Ngõ ra: 0~5/1~5/0~10VDC/4~20mA

Đơn giá: 4.210.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Sensys PMS

1bar~4000bar, 0.5%, Ngõ ra: 0~5/1~5/0~10VDC/4~20mA

Đơn giá: 3.510.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Sensys PMSA

1bar~4000bar, 0.5%, IP65, Ngõ ra: 1~1.5mV/V

Đơn giá: 4.967.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Sensys PMHA

1bar~4000bar, 0.25%, IP65, Ngõ ra: 1~1.5mV/V

Đơn giá: 4.967.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Sensys PTA

-1bar~1500bar, 0.5%,

IP65,

out: 0-5V/0~10VDC, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ