Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box Economy

Bề rộng từ 100 - 600mm

Bề cao: từ 130-800mm

độ sâu: 70 đến 280mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN Economy BOX

Bề rộng: 100 đến 600mm

Bề cao: 130 đến 800,

độ sâu: 70 đến 280mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

TỦ ĐIỆN NHỰA KÍN NƯỚC HI BOX LOẠI ECONOMY

Bề rộng từ 100 - 600mm

Bề cao: từ 130-800mm

độ sâu: 70 đến 280mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi_Box EN-AG-1013

W100xH130xD70mm (bản lề & khóa nhựa), bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 162.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1015

W100xH150xD70mm

(bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa,

Đạt được chứng chỉ IP67, IK10

Đơn giá: 186.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1515

W150xH150xD90mm

(bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa,

Đạt được chứng chỉ IP67, IK10

Đơn giá: 206.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1020

- W100xH200xD70mm

- bản lề & khóa nhựa, 

- Đạt được chứng chỉ IP67, IK10

Đơn giá: 206.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1027

W100xH270xD70mm

(bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa,

Đạt được chứng chỉ IP67, IK10

Đơn giá: 230.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1520

W150xH200xD100mm

(bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa,

Đạt được chứng chỉ IP67, IK10

Đơn giá: 278.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1818

W180xH180xD150mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2030

200x300x160mm (bản lề & khóa nhựa),

có bửng nhựa,

Bảo vệ: IP67

Đơn giá: 453.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2030-S

200x300x130mm (bản lề & khóa nhựa),

có bửng nhựa gắn thiết bị

Bảo vệ: IP67

Đơn giá: 417.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2227

W225xH275xD120mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 421.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2030-B

W200xH300xD200mm (bản lề & khóa nhựa),

có bửng nhựa,

Bảo vệ: IP67

Đơn giá: 490.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2535

W250xH350xD150mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 598.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2535-B

W250xH350xD180mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 646.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-3040

W300xH400xD160mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 720.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-3040-B

300x400x180mm (bản lề & khóa nhựa)

có bửng nhựa để gắn thiết bị

Bảo vệ kính nước: IP67

Đơn giá: 926.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-3545-S

350x450x160mm (bản lề & khóa nhựa), bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 1.053.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-3545

W350xH450xD200mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 1.127.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-4050

W400xH500xD160mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 1.127.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-4050-B

W400xH500xD200mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 1.249.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-4353-S

W430xH530xD160mm (bản lề & khóa nhựa), IP67, Korea

Đơn giá: 1.715.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-4353

W430xH530xD200mm (bản lề & khóa nhựa), IP67, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-5060-S

W500xH600xD180mm (bản lề & khóa nhựa), IP67, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-5060

W500xH600xD250mm (bản lề & khóa nhựa) IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-5070-S

W500xH700xD180mm (bản lề & khóa nhựa) IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-5070

W500xH700xD250mm (bản lề & khóa nhựa) IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-6080

W600xH800xD280mm (bản lề & khóa nhựa), IP67, Korea

Đơn giá: Liên hệ