Đèn tháp cói còi kết nối USB Qlight STDEL-USB

bóng LED, sáng nháy/tĩnh, còi 105db,

điều khiển qua USB,

IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp cói còi kết nối USB Qlight ST45L-USB

bóng LED, sáng nháy, còi 90db, điều khiển qua USB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp cói còi kết nối USB Qlight ST45L-USB-BZ

bóng LED, sáng nháy, còi 90db, điều khiển USB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp LED kết nối USB Qlight ST45ML-USB

sáng tĩnh, đèn led, Ø45mm,

điều khiển qua USB,

90db, IP23

Đơn giá: 4.400.000 VNĐ

đèn tháp LED kết nối USB Qlight ST56MEL-USB

1 đến 5 tầng, bóng led,

Ø56mm, 90db, IP23

điều khiển qua usb, 

Đơn giá: 4.300.000 VNĐ

đèn tháp LED kết nối USB Qlight ST56EL-USB

1 - 5 tầng, bóng led, Ø56mm, điều khiển qua usb, sáng nháy, IP44

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp kết nối USB Qlight ST80MEL-USB

bóng led, sáng tĩnh, Ø80mm, 90db, điều khiển qua usb, IP23

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp kết nối USB Qlight ST80EL-USB

bóng led, sáng tĩnh, Ø80mm, 90dB, điều khiển qua usb, IP23

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp có còi kết nối USB Qlight QT70L-USB-W

đèn led, sáng tĩnh , Φ70, điều khiển qua usb, 12/24V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp LED kết nối USB có còi Qlight QT70L-USB-BZ

đèn led, sáng tĩnh , Φ70, điều khiển qua usb, còi 90db,IP54

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp có còi kết nối USB Qlight QT70ML-USB-W

bóng led, sáng tĩnh , Ø70mm, 5 âm,điều khiển qua usb, IP 54

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp LED kết nối USB Qlight QT70ML-USB-BZ

bóng led, sáng tĩnh , Ø70mm, điều khiển qua usb, 90db, IP 54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTG50L-USB-BZ

1 - 5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø50mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTG50ML-USB-BZ

1-5 tầng, LED sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø50mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTG60L-USB-BZ

1-5 tầng, LED sáng tĩnh, điều khiển qua USB, 90dB, Ø60mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTG60ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø60mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTG70L-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø70mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTRA70ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø70mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTRA70L-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø70mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTR70ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø70mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTR70L-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø70mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTRA60ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø60mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTRA60L-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø60mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTR60ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø60mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTR60L-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø60mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTRA50ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø50mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTRA50L-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø50mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTR50ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø50mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTR50L-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø50mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTC70ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø70mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTC70L-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø70mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTC60ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø60mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTC60L-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø60mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTC50ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø50mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTC50L-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø50mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối USB Qlight QTG70ML-USB-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, điều khiển qua usb, 90dB, Ø60mm, IP65

Đơn giá: Liên hệ