đồng hồ đa năng Autonics M4NN

đồng hồ đa năng Autonics M4NN

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Autonics M4NN-AA-1N

Dải hiển thị: -1999~9999A, 48x24mm, chỉ hiển thị

Đơn giá: 1.399.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC M4NN-AV-1N

Dải hiển thị: -1999~9999, 48x24mm, chỉ hiển thị

Đơn giá: 1.399.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 1 chiều M4NN-DA-1N

Dải hiển thị: -1999~9999, 48x24mm, chỉ hiển thị

Đơn giá: 1.314.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế 1 chiều M4NN-DV-11

Dải hiển thị: -1999~9999, 48x24mm, Ngõ ra 3 NPN

Đơn giá: 1.844.000 VNĐ

Vôn kế 1 chiều Autonics M4NN-DV-1N

Dải hiển thị: -1999~9999, 48x24mm, chỉ hiển thị

Đơn giá: 1.314.000 VNĐ

Amper kế AC Autonics M4NN-AA-11

Dải hiển thị: -1999~9999A, 48x24mm, Ngõ ra 3 NPN

Đơn giá: 1.929.000 VNĐ

Amper kế AC Autonics M4NN-AA-12

Dải hiển thị: -1999~9999A, 48x24mm, Ngõ ra 3 PNP

Đơn giá: 1.929.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4NN-AV-11

Dải hiển thị: -1999~9999V, 48x24mm, Ngõ ra 3 NPN

Đơn giá: 1.929.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4NN-AV-12

Dải hiển thị: -1999~9999V, 48x24mm, Ngõ ra 3 PNP

Đơn giá: 1.929.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics M4NN-DA-11

Dải hiển thị: -1999~9999A, 48x24mm, Ngõ ra 3 NPN

Đơn giá: 1.929.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics M4NN-DA-12

Dải hiển thị: -1999~9999A, 48x24mm, Ngõ ra 3 PNP

Đơn giá: 1.844.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics M4NN-DV-12

Dải hiển thị: -1999~9999V, 48x24mm, Ngõ ra 3 PNP

Đơn giá: 1.844.000 VNĐ