Đèn tháp Q-light STA25SLM

bóng led, sáng tĩnh, Ø25mm, 12/24/110/240V, IP 44

Đơn giá: 600.000 VNĐ

đèn tháp Qlight STA45SLMP

đèn led, sáng tĩnh, Ø45, 24/240V, IP44

Đơn giá: 1.910.000 VNĐ

đèn tháp Qlight STA45SLM

đèn led, sáng tĩnh, Ø45, 12/24, IP44

Đơn giá: 1.360.000 VNĐ

Đèn tháp siêu nhỏ Q-light STA35SLM

đèn led, từ 1-5 tầng, sáng tĩnh, Ø35, 12/24V, IP44

Đơn giá: 620.000 VNĐ

Đèn tháp LED Q-light STA35SL

đèn led, từ 1-5 tầng, sáng tĩnh, Ø35, 12/24V, IP44

Đơn giá: 570.000 VNĐ

đèn tháp LED có còi Qlight STA45SLMP-BZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø45, còi 90db, 24/240V, IP44

Đơn giá: 2.920.000 VNĐ