Đèn Tháp Báo Động Đổi Màu Qlight STC45L

đường kính Ø45mm, IP44,

số màu 2 đến 3.

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 910.000 VNĐ

Đèn Tháp Có Còi Qlight STC45L-BZ

Bóng LED sáng tĩnh, còi 90dB,

Ø45mm, IP44, 2 đến 3 màu 

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 1.040.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Nhấp Nháy Qlight STC45LF

Bóng LED sáng nháy, Ø45mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 930.000 VNĐ

Đèn Tháp Có Còi Qlight STC45LF-BZ

Bóng LED sáng nháy, còi 90dB,

Ø45mm, IP44, 2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 880.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Qlight STC45ML

Bóng LED sáng tĩnh, Ø45mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tháp Báo Động Có Còi Qlight STC45ML-BZ

Bóng LED sáng tĩnh, Ø45mm,

90db, IP44, 2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 990.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Nhấp Nháy Qlight STC45MLF

Bóng LED sáng nháy, Ø45mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tháp Báo Động Nhấp Nháy Có Còi Qlight STC45MLF-BZ

Bóng LED sáng nháy, 90db, Ø45mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 1.080.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Qlight STC56EL

Bóng LED sáng tĩnh, Ø56mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 1.000.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Qlight STC56L

Bóng LED sáng tĩnh, Ø56mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 133.000 VNĐ

Đèn Tháp Qlight STC56LF

Bóng LED sáng nháy, Ø56mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tháp có còi Qlight STC56L-BZ

Bóng LED sáng tĩnh, Ø56mm, 90db, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tháp có còi Qlight STC56LF-BZ

Bóng LED nháy, Ø56mm, 90db, IP44

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tháp Báo Động Qlight STC56ML

Bóng LED sáng tĩnh, Ø56mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 1.280.000 VNĐ

Đèn tháp đa màu có còi Qlight STC56ML-BZ

Bóng LED sáng tĩnh, Ø56mm, 90db

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tháp nháy đa màu Qlight STC56MLF

Bóng LED sáng nháy, Ø56mm, IP44

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nháy đa màu có còi Qlight STC56MLF-BZ

Bóng LED sáng nháy, 90db, Ø56mm,

IP23, 2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tháp Qlight STC80EL

Bóng LED sáng tĩnh, Ø80mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 1.590.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Qlight STC80L

Bóng LED sáng tĩnh, Ø80mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 2.010.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Qlight STC80ML

Bóng LED sáng tĩnh, Ø80mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Có Còi Qlight STC80ML-BZ

Bóng LED sáng tĩnh, Ø80mm, 90db,

IP44, 2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tháp LED Báo Động Qlight STC80MLF

Bóng LED sáng nháy, Ø80mm, IP44,

2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

đèn tháp bóng LED QLIGHT STC80MLF-BZ

Bóng LED sáng nháy, 90db, Ø80mm,

IP44, 2 đến 3 màu

 R-Đỏ;  A-Vàng;  G-Xanh lục

Đơn giá: 2.190.000 VNĐ