cảm biến áp suất Sensys PTC

1~350bar, 0.5%, IP55,

out: 1~5/0~5/0~10VDC/4-20mA

Nhiệt độ hoạt động: -40~125℃

Đơn giá: 2.900.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Sensys PTE

1~10bar, 0.5%, IP55, out: 1~5/0~5/0~10VDC/4-20mA, 1/4"

Đơn giá: 2.330.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Sensys PSB

0.2bar~35bar, 0.5%, IP65, out: 1~5VDC, R1/4", G1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Sensys PTB

-1 ~ 100bar, 0.5%, IP65, out: 0-5V/0~10VDC, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Sensys PSK

0.2~35bar, 0.5%, IP65, out: 1-5VDC/4-20mA, R1/4", G1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Sensys PBM

-1bar~700bar, 0.15%, IP65, out: 4-20mA, Ren 1/4, 1/2, 3/8"

Đơn giá: Liên hệ