Động cơ chỉnh tốc 6w GGM K6IS6NC-SU

6w 1P 220v,

1250rpm, 400g.cm,

trục trơn D6, D-cut.

Đơn giá: 1.485.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 6w GGM K6IG6NC-SU

6w 1P 220v, 1350rpm,

400g.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: 1.510.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 15w GGM K7IG15NC-SU

15w 1P 220v, 1250rpm,

1.2kg.cm,

trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.599.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 15w GGM K7IS15NC-SU

15w 1P 220v, 1350rpm,

750g.cm,

trục trơn D6, D-cut.

Đơn giá: 1.599.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 25w GGM K8IG25NC-SU

25w 1P 220v, 1400rpm,

2.4kg.cm,

trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w GGM K8IS25NC-SU

25w 1P 220v, 1350rpm,

1.2kg.cm,

trục trơn D8, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 40w GGM K9IG40NC-SU

40w 1P 220v, 1250rpm,

3kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 40w GGM K9IS40NC-SU

40w 1P 220v, 1350rpm,

2.4kg.cm,

trục trơn D10, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

motor chỉnh tốc 60w GGM K9IP60FC-SU

60w 1P 220V,

unit type,

trục răng xoắn

Đơn giá: 2.580.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 60w GGM K9IS60FC-SU

60w 1P 220v, 1350rpm,

4.7kg.cm,

trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 90w GGM K9IP90FC-SU

90w 1P 220v, 1350rpm, 7.1kg.cm,

trục răng xoắn.

Mặt bích: 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc GGM K9RP90FC-SU

90w 1P 220v,

1250rpm, 7.05kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 120w GGM K9IP120FC-SU

120w 1P 220v, 1350rpm,

7.4kg.cm,

trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc GGM K9IS120FC-SU

120w 1P 220v, 1350rpm,

7.4kg.cm,

trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 180w GGM K9IP180FC-SU

Điện thế: 1P 220V,

0.3-0.9N.m,

90x90, Trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc GGM K9IS180FC-SU

Điện thế: 1P 220V,

0.3-0.9N.m,

90x90, Trục trơn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 180w GGM K9IK180FC-SU

Điện thế: 1P 220V, tụ 8μF

Momen: 0.3 - 0.88N.m

Trục ra: trục có then D12.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh tốc GGM GUD

6~180w, 90 tới 1700rpm, Dòng định mức: 3A, 220V 50-60hz

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM GUA-C

6-180w, phạm vi chỉnh tốc 90~1400rpm, 3A, 220V 50-60hz

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ chỉnh tốc GGM GUA-C-6

Công suất 150w,

chỉnh tốc 90~1400rpm,

220V, 50-60Hz

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM GUA-C-15

Công suất 15w,

chỉnh tốc 90~1400rpm,

220V, 50-60Hz

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM GUA-C-25

Công suất 25w,

chỉnh tốc 90~1400rpm,

220V, 50-60Hz

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM GUA-C-40

Công suất 40w,

chỉnh tốc 90~1400rpm,

220V, 50-60Hz

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM, GUA-C-60

Công suất 60w, chỉnh tốc 90~1400rpm, 220V, 50-60Hz

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM, GUA-C-90

Công suất 90w, chỉnh tốc 90~1400rpm, 220V, 50-60Hz

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

BỘ CHỈNH TỐC ĐỘNG CƠ GGM GUA-C-120

Công suất 120w,

chỉnh tốc 90~1400rpm,

220V, 50-60Hz

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM, GUA-C-150

Công suất 150w,

chỉnh tốc 90~1400rpm,

220V, 50-60Hz

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM GUA-C-180

Công suất 180w,

chỉnh tốc 90~1400rpm,

220V, 50-60Hz

Đơn giá: 1.332.000 VNĐ