Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK003M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/3, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK005M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK007M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/7, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK012M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/12, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK015M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK025M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK050M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK075M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D10, 70x70.

Đơn giá: 1.093.000 VNĐ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK100M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK150M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK030M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ