Hộp giảm tốc mặt bích Excem E9WK

Tỉ số truyền:  1/3-1/1500

Momen: 2.4 - 19.6N.m

Tốc độ: 1-500 vòng /phút

 

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số thập phân Excem E9V10D

tỉ số truyền 1/10

Mặt bích : 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E9VK003B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/3,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.673.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK005B

Ghép động cơ 60-150w,

Tỉ số truyền: 1/5,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.673.000 VNĐ

hộp giảm tốc Excem E9VK007B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/7.5,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.673.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK009B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/9,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.673.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK012B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/12

trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.843.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK015B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/15,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.843.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK018B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/18, trục D15,

90x90

Đơn giá: 1.843.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK020B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/20,

trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E9VK025B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/25,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.038.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK030B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/30,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.038.000 VNĐ

hộp giảm tốc Excem E9VK036B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/36,

Trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.038.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK050B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/50,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.038.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK060B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/60,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.038.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK075B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/75,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.105.000 VNĐ

hộp giảm tốc Excem E9VK100B

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/100,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.105.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9VK150

Ghép động cơ 60-150W,

Tỉ số truyền: 1/150,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.105.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9HK003M

Ghép động cơ 40w,

Tỉ số truyền: 1/3,

trục D12, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E9HK005M

Ghép động cơ 40w,

Tỉ số truyền: 1/5,

trục D12, 90x90

Đơn giá: 1.092.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9HK007M

Ghép động cơ 40w,

Tỉ số truyền: 1/7,

trục D12, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E9HK012M

Ghép động cơ 40w,

Tỉ số truyền: 1/12,

trục D12, 90x90

Đơn giá: 1.092.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9HK015M

Ghép động cơ 40w,

Tỉ số truyền: 1/15,

trục D12, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc Excem E9HK018M

Ghép động cơ 40w,

Tỉ số truyền: 1/18,

trục D12, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E9HK025M

Ghép động cơ 40w,

Tỉ số truyền: 1/25,

trục D12, 90x90

Đơn giá: 1.160.000 VNĐ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E9HK030M

Ghép động cơ 40w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D12, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E9HK036M

Ghép động cơ 40w, Tỉ số truyền: 1/36, trục D12, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E9HK050M

Ghép động cơ 40w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D12, 90x90

Đơn giá: 1.273.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9HK060M

Ghép động cơ 40w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D12, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E9HK075M

Ghép động cơ 40w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D12, 90x90

Đơn giá: 1.273.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9HK090M

Ghép động cơ 40w, Tỉ số truyền: 1/90, trục D12, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E9UK003B

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/3, trục D18, 90x90.

Đơn giá: 1.997.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9HK100M

Ghép động cơ 40w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D12, 90x90

Đơn giá: 1.273.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9HK150M

Ghép động cơ 40w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D12, 90x90

Đơn giá: 1.273.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9UK005B

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D18, 90x90.

Đơn giá: 1.997.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9HK180M

Ghép động cơ 40w, Tỉ số truyền: 1/180, trục D12, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E9HK200M

Ghép động cơ 40w, Tỉ số truyền: 1/200, trục D12, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E9UK007B

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/7, trục D18, 90x90.

Đơn giá: 1.997.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9UK009B

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D18, 90x90.

Đơn giá: 1.997.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E9UK010B

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/10, trục D18, 90x90.

Đơn giá: 1.971.000 VNĐ