Bộ lọc chân không Chelic VFD

Kích thước lọc 10(μm), đường kính Ø4,Ø6,Ø8,Ø10,Ø12

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc chân không Chelic VFM

Kích thước lọc 40(μm), ren nối M5 ~ Rc1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc chân không Chelic VFU

Lưu lượng 20~75l/min, đường kính ống Ø4,Ø6,Ø8,Ø10

Đơn giá: Liên hệ