Bộ lọc chân không Chelic VFD

Kích thước lọc 10(μm),

đường kính Ø4,6,8,10,12

Diện tích từ 5-15mm2

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc chân không Chelic VFM

Kích thước lọc 40(μm),

ren nối M5 ~ Rc1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc chân không Chelic VFU

Lưu lượng 20~75l/min,

đường kính ống Ø4,Ø6,Ø8,Ø10

Đơn giá: Liên hệ