Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic UC series

Lọc 5μm, ren nối 1/8-1/2", 30-85-92 L/min

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic UFC series

Lọc 5μm, ren nối 1/8-1/2", 30-85-92 L/min

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic NC series

Lọc 5μm, ren nối M5-1", 5cc, 15cc, 30cc, 60cc, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic AC/BC/CC

Lọc 5μm, ren nối 1/8-3/4", 15, 60, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic AFC/BFC/CFC series

Cỡ lọc 5 um, 25cc, 90cc, 160cc, Rc1/8~Rc3/4

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic NFC series

Lọc 5μm, ren nối M5-1", 5cc, 15cc, 30cc, 60cc, 100cc

Đơn giá: Liên hệ