Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic NC series

Lọc 5μm,

ren nối M5-1",

5cc, 15cc, 30cc, 60cc, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic UC series

Lọc 5μm,

ren nối 1/8-1/2",

30-85-92 L/min

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic UFC series

Lọc 5μm,

ren nối 1/8-1/2",

30-85-92 L/min

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic AC series

Lọc 5μm, 0.5~8.5 kg/cm²

ren nối Rc 1/8, 1/4"

Bầu chứa dầu: 15cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic BC series

Lọc 5μm, 0.5~8.5 kg/cm²

ren nối Rc 1/4, 3/8"

Bầu chứa dầu: 60cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic CC series

Lọc 5μm,

ren nối 1/8-3/4",

15, 60, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic NFC series

Lọc 5μm,

ren nối M5-1",

5cc, 15cc, 30cc, 60cc, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic AFC series

Cỡ lọc 5 um,

Dung tích: 25cc

Ren nối: Rc1/8~Rc1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic BFC series

Cỡ lọc 5 um,

Dung tích: 25cc

Ren nối: Rc 1/4 ~ Rc 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic CFC series

Cỡ lọc 5 um,

Dung tích: 25cc, 90cc, 160cc,

Ren nối: Rc1/8~Rc3/4

Đơn giá: Liên hệ