Bộ lọc khí chỉnh áp Chelic UFR

Lọc 5μm, ren nối 1/8-1/2", 25, 40, 80cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc và điều áp Chelic NFR

5μm, ren nối từ M5 - 1", 5, 15, 30, 60, 100cc,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí và chỉnh áp Chelic AFR/BFR/CFR

Lọc 5μm, ren nối 1/8-3/4", 15, 60, 100cc

Đơn giá: Liên hệ