Bộ lọc khí chỉnh áp Chelic UFR

Lọc 5μm,

ren nối 1/8-1/2",

25, 40, 80cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc và điều áp Chelic NFR

Kích thước lọc 5μm,

ren nối từ M5 - 1",

5, 15, 30, 60, 100cc,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí và chỉnh áp Chelic AFR series

Lọc 5μm,

ren nối Rc1/8-1/4",

dung tích bầu chứa: 15cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí và chỉnh áp Chelic BFR series

Lọc 5μm,

ren nối 1/8-3/4",

dung tích bầu chứa: 60cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí và chỉnh áp Chelic CFR series

Lọc 5μm,

ren nối Rc1/2-Rc3/4",

dung tích bầu chứa: 100cc

Đơn giá: Liên hệ