Bộ lọc khí cỡ lớn Chelic DM

15 kgf/cm², Cấp lọc: 3μm, 0.3μm, 0.01μm, 1/4~1 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí Chelic UF

5um, dung tích nước 25/40/80cc, Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic MFD

Port size: 1/8~1"; Filter grade: 0.01 um

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí Chelic NF

5μm, dung tích nước 5/15/30/60/100cc, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí nén Chelic AF / BF / CF

5μm, dung tích nước 15/60/100cc, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ xả nước tự động Chelic NDV

Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4", xả tự động hoặc bằng tay

Đơn giá: Liên hệ