Bộ lọc khí cỡ lớn Chelic DM

Áp suất: 15 kgf/cm²,

Cấp lọc: 3μm, 0.3μm, 0.01μm,

size : 1/4~1 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí Chelic UF

Cỡ lọc: 5um,

dung tích nước 25/40/80cc,

Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic MFD

Port size: 1/8~1";

Filter grade: 0.01 um

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí Chelic NF

5μm,

dung tích nước 5/15/30/60/100cc,

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí nén Chelic AF series

5μm,

dung tích nước 15cc

Ren: 1/8, 1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí nén Chelic BF series

5μm,

dung tích nước 60cc,

Ren: 1/4, 3/8

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí nén Chelic CF series

5μm,

dung tích nước 100cc,

Ren 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ xả nước tự động Chelic NDV

Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4",

Áp suất max: 9.2 kgf/cm²

xả tự động hoặc bằng tay

Đơn giá: Liên hệ