M2I TOP-PCVIEW1510XA

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình máy tính công nghiệp TOP-PCVIEW1510X

TFT 15", 16M Colors, 1024x768, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

PC view M2I TOP-PCVIEW1710S

TFT 17", 16M Colors, 1280x1024, 4 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ