Công tắc định vị dạng bi Metrol BP060A

Đường kính M6, Lực tiếp xúc: 6-13N, Khoảng tác động: 0.8mm

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dạng bi Metrol BP060A-F

Đường kính M6, Lực tiếp xúc: 1N, Khoảng tác động: 0.8mm

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình Metrol SP060A

Khoảng chạy: 3mm, Lực 8N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình Metrol SP080A

Khoảng chạy: 3mm, Lực 8N. thân: M8

Đơn giá: Liên hệ

Stopper Bolt Switch Metrol ST

M6 - M10, 2 - 4N

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc dừng Mini Stopper Switch Metrol STM

Công tắc dừng Mini Stopper Switch Metrol STM

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị lực nhỏ Metrol CSFN105A

NPN, NO / 5V-24VDC, hanh trinh 2mm

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bi (ball plunger switch) Metrol BP4SWA

Đường kính: φ4, lực tiếp xúc: 1N, Khoảng tác động: 0.8mm

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bi (ball plunger switch) Metrol BP5MWA

Đường kính: M5, Lực tiếp xúc: 1N, Khoảng tác động: 1mm

Đơn giá: Liên hệ