Công tắc định vị chính xác cao Metrol CSK087A

Khoảng chạy: 5mm, Kích thước: M8x0.75

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị chính xác cao Metrol CSJ055A

Công tắc định vị chính xác cao Metrol CSJ055A φ2 plunger, SR1.5 SUS, Hardened HRC50

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P08

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P08

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P10

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P10

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P12D

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P12D

Đơn giá: Liên hệ

Đầu dò độ chính xác cao Metrol RC-K3E

Đầu dò độ chính xác cao Metrol RC-K3E

Đơn giá: Liên hệ