Công tắc định vị dao Metro P11EDB-DULD

Khoảng chạy: 5mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao METROL P11EMB-DU

Khoảng chạy: 5mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao chính xác cao Metrol P11EDB-DU

Khoảng chạy: 5mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao Metrol P11EMB-DULD

Khoảng chạy: 5mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao Metrol P11GDB-DU

Khoảng chạy: 2mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao CNC P11GDB-DULD

Khoảng chạy: 2mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao CNC Metrol P11GMB-DULD

Khoảng chạy: 2mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao CNC Metrol P11GMB-DU

Khoảng chạy: 2mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao METROL P11DMB-DULD

Khoảng chạy: 3mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

So dao tiếp xúc Metrol H4A-001

1 tín hiệu

Φ5 plane

3 million times

Đơn giá: Liên hệ

Tool Setter cho máy CNC trung tâm Metrol

Đo chiều dài dao,

Kiểm tra dao gãy,

Định vị mũi dao

Đơn giá: Liên hệ

So dao tiếp xúc cho máy CNC Metrol T2 series

Hành trình 12mm, khả năng lặp lại 0.001mm

Đơn giá: Liên hệ

Định vị dao cho máy CNC Metrol P21

Khoảng chạy: 5mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

So dao tiếp xúc cho máy CNC Metrol T24E T20

Đo dụng cụ

Định vị lưỡi dao chính xác

Phát hiện hao mòn và vỡ

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến phát hiện mũi khoan gãy Metrol DFM3

0.1N

Thickness: φ1.5 Needle

3 signals

Đơn giá: Liên hệ

Tool setter đo chiều dài TM26D Series

Độ lặp lại: 0.001mm.

tuổi thọ: 3 triệu lần.

Hành trình5mm

Đơn giá: Liên hệ

So dao cho máy tiện CNC Metrol H4E

Repeatability 0.002mm(2σ)
Contact diameter □7×5
speed of  50-200mm/min)

Đơn giá: Liên hệ

Đầu dò cảm ứng không dây Metrol RC-K3X series

(5 directions ±X ±Y +Z)

khoảng cách truyền: 15m

Tiếp điểm: NO hoặc NC

Đơn giá: Liên hệ

So dao tiếp xúc cho máy CNC Metrol T26K

Định vị lưỡi dao chính xác

Phát hiện hao mòn và vỡ

Tuổi thọ: 3 triệu lần

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao METROL P11DDB-DULD

Khoảng chạy: 3mm,

Đường kính tiếp xúc: Ø10,

Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định vị dao cho máy CNC Metrol P11DDB-DU

Khoảng chạy: 3mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Định vị dao cho máy CNC Metrol P11DMB-DU

Khoảng chạy: 3mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị không dây Metrol RC-P10DX

Lực đo: 1N

Hướng đo: 1 direction

Tiếp điểm: 1NC

Đơn giá: Liên hệ