Đèn tháp Auer Modul-Compete 50

1-5 tầng, có còi, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Auer CT5-Q01

đèn led , sáng tĩnh , Ø 50, 24DVC, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 2 tháp Auer CT5-Q02

đèn led , sáng tĩnh , Ø 50, 24DVC, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 4 tầng Auer CT5-Q05

đèn led , sáng tĩnh , Ø 50, 24DVC, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng có còi Auer CT5-Q31

Ø 50mm 24 V DC red/amber/green, black (RAL 9005)

Đơn giá: Liên hệ

Module IO-LINK đèn tháp Auer CT5MC5IO

Chức năng IO-Link được tích hợp trong đế tháp

Đơn giá: Liên hệ

Module IO-LINK đèn tháp Auer CT5KR1IO

Chức năng IO-LINK được tích hợp trong đế tháp

Đơn giá: Liên hệ