Đèn tháp Auer Modul-Perfect 70 PC7

đèn led, sáng nháy, còi max 105db, D70, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Auer PC7-Q01

đèn led, sáng tĩnh,đỏ/vàng/xanh, ống nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 2 tầng Auer PC7-Q02

Đèn LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, Ø70, chân nhôm 100mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 4 tầng Auer PC7-Q05

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Auer PC7-Q06

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Auer PC7-Q07

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Module IO-LINK đèn tháp Auer PC7BLVIO

dùng cho đèn tháp dòng PC7

Đơn giá: Liên hệ

Module IO-LINK đèn tháp Auer PC7MC5IO

dùng cho đèn tháp dòng PC7

Đơn giá: Liên hệ