Đèn tầng Auer Modul-Perfect 70

đèn led, sáng nháy, còi max 105db, D70, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Modul-Perfect 70 Modules Auer

đèn led, sáng nháy, còi max 105db, D70, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng Auer PC7-Q01

đèn led, sáng tĩnh,đỏ/vàng/xanh, ống nhôm 100 mm

Đơn giá: 4.019.000 VNĐ

Đèn 2 tầng Auer PC7-Q02

Đèn LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, Ø70, chân nhôm 100mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 4 tầng Auer PC7-Q05

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: 4.993.000 VNĐ

Đèn 3 tầng Auer PC7-Q06

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng Auer PC7-Q07

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ